ABOUT US

Management Team

Mr. Wang Yusuo 

Chairman 

 

 

Guan Yu

President, Director

 

 

Huang Anxin  

Vice President

 

 

Huang Baoguang

Vice President 

Yu Jianchao

Vice Chairman, CEO

 

 

Wang Guiqi  

Vice President 

 

 

Ma Yuantong 

Vice President

 

 

 

Zhong Sheng

Assistant President

Directors

Wang Zizheng       Cheung Yip Sang       Zhao Linghuan

Independent Directors

Li Xingang        Zhang Wei          Xu Mengzhou